اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اعطای تسهیلات و قرض به نیازمندان بدون دریافت کارمزد ـ همکاری و هماهنگی با خیریه‌های درمانی بهداشتی ـ راه اندازی خیریه‌های درمانی بهداشتی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ اهدای کمکهای مالی و مردمی عام‌المنفعه وجهیزیه به نیازمندان ب: روش اجرای هدف: حمایتها و کمکهای مالی هیات امنا ـ ارتباط و تعامل با خیرین و سایر موسسات در راستای اهداف موسسه ـ موسسه خیریه شش آیات الهی تابعیت ایرانی بوده و موسسه‌ای است غیرسیاسی غیرتجاری و غیرانتفاعی که با اعطای کمکهای مالی به نیازمندان در چارچوب اهداف اساسنامه فعایت میکند ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی دقیقاً طبق اساسنامه عمل خواهد نمود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
61 مشاهده
0 متقاضی