خیریه شهید محمد گلشیرازی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برنامه ریزی و اقدام برای هر گونه فعالیت عام المنفعه و خیریه نظیر رسیدگی به (امور) ایتام و (ابن سبیل) مستمندان و محتاجان (بخصوص زنان و کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست) «،» اقدام (لازم جهت کمک به فراهم آمدن زمینه لازم برای) احداث و توسعه امور مربوط به بهداشت و درمان و انجام امور به زمین مانده مرتبط با آنکه متضمن سلامت انسان می باشد «،» هر گونه اقدام جهت رفاه و تعاون عمومی و کمک به ارحام تا سقف زندگی متوسط جامعه و نیز (فراهم آوردن زمینه و مقدمات و حمایت کامل آنها جهت کسب تحصیلات عالیه و توسعه بینش اعتقادی و قرآنی و مذهبی آنها) انجام و پشتیبانی هر گونه فعالیتی در جهت احیاء و ارتقاء فرهنگ جامعه بعنوان جامعه متمدن بخصوص توسعه فرهنگ دینی و زمینه سازی توسعه عدالت اسلامی و گسترش مذهب حقه جعفری «و» حفظ، تقویت و اعتلاء حوزه های علمیه» تشیع و «تحکیم و اشاعه مبانی دینی» «و» توسعه تعلیم و تربیت در دانشگاه ها و آموزش و پرورش «و تربیت جوانان آگاه به مبانی قرآن و حدیث و سنت و حسینی و مهدوی و بهره مند از دانش و علوم روز. تبلیغ و توسعه فرهنگ قرآنی و دینی در سراسر جهان، و حمایت از موسسات قرآنی در سطح کشور (نام گذاری موسسات فرهنگی قرآنی و دینی و جعفری به عهده حضرت آیت الله العظمی مظاهری، ریاست عالیه و نیز دکتر محمد علی انصاری و یا مشترکا در (زمان حیات آنها) خواهد بود). کمک به تربیت مبلغین فرهنگ جعفری در تمامی کشورهای جهانی بصورت بومی و (فراهم آوردن ابزار و امکانات لازم برای فعالیت آنها). اقدام در رفع فقر بصورت خودکفایی مردم شهرستان اصفهان و سپس استان اصفهان و سایر استانهای مجاور (در سطح عموم جامعه بدون توجه به تفاوتهای اعتقادی و نژادی مگر مواردی که شرع مقدس منع نموده باشد). (حمایت از نهادهای جوانان و امور آنها) و کمک به ایجاد فرهنگ ازدواج بهنگام و آسان حمایت در زدودن خرافات دینی و عرفی در تمامی ابعاد زندگی جوانان. به پا داشتن یاد شهدای اسلام بالاخص سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدای خانواده گلشیرازی (علی الخصوص شهید محمد گلشیرازی) تاسیس مؤسسات و ساختارهای حمایتی از کودکان و بانوان بی سرپرست. پوشش ایتام مستحق تا رفع کامل نیاز مالی ایشان و پوشش فرهنگی کامل تمامی ایتام شهر اصفهان. پوشش مالی تمامی فرزندان کارکنان گروه تحت پوشش مؤسسه تا رسیدن به مدارج عالی تحصیلی بر اساس ضوابطی که امناء تعیین میکنند و تامین امکان ازدواج فرزندان کارکنان (مددجو). هر گونه فعالیت اقتصادی، به منظور (نگهداشت امکانات اقتصادی و نیز) ایجاد و تقویت و حفظ بنیه مالی مؤسسه و نیل به اهداف فوق .

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی