خیریه صحیفه سجاد دانش آموزی ناحیه چهار اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات فرهنگی، کمک آموزشی جهت ارتقاء توانمندیهای علمی و دینی و فرهنگی دانش آموزان نیازمند منطقه (دختر و پسر) از اول ابتدایی تا دبیرستان، مرتفع نمودن بخشی از نیازهای کمک آموزشی، پوشاک، تغذیه جهت کمک به دانش آموزان نیازمند ترجیحاً مستعد ناحیه و ایجاد کلاسهای جبرانی و تقویتی برای آنان، ایجاد کارگاه جهت تولید پوشاک برای اهداف خیریه، یا تصویب هیئت امناء جنب کمکهای مردمی و دولتی اعم از مادی و معنوی جهت اجرای برنامه‌های فوق الذکر برای ارائه خدمات بهتر.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
59 مشاهده
0 متقاضی