خیریه فرهنگی آموزشی طاها نبی اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

استراتژیهای خود را بشرح زیر تبیین می‌کند. 1. ایجاد مدارس غیر دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دخترانه و پسرانه در سطح شهر اصفهان دانش‌آموزان خود را از بین متقاضیان براساس معیارهای ارزشی با در نظر گرفتن توانمندی و استعداد گوناگون و همچنین میزان علاقه‌مندی به یادگیری با توجه به مبانی فکری و اخلاقی خانواده‌ها برمی‌گزیند، 2. مبانی فقهی حرکت خود را براساس دیدگاه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری قرار می‌دهد، 3. از کادر متخصص متعهد توانمند و بانشاط استفاده می‌کند، 3. آموزش و پرورش را به منزله دو بال برای حرکت می‌داند و توجه به مسائل آموزشی و پرورشی را دوشادوش هم ضروری می‌داند، 5. استفاده از تکنولوژی و علم روز در جهت استقرار و نهادینه کردن سامانه‌های آموزشی و پرورشی با معیار قرار دادن نظام آموزشی اندیشه مدار متناسب با مبانی غنی قرآن و عترت را ضروری می‌داند، 6. کشف و شناسایی استعداد دانش‌آموزان و بستر سازی مناسب جهت رشد و شکوفائی آن را بر خود لازم می‌داند، 7. در طراحی برنامه‌ریزی اجرا و نظارت بر برنامه‌ها مشارکت مشفقان را جلب می‌نماید، 8. در جهت استقلال خودکفایی اقتصادی گام برمی‌دارد، 9. در توسعه و ارتقاء کیفی و کمی متناسب با توانمندی‌های موسسه عمل می‌نماید.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
58 مشاهده
0 متقاضی