خیریه فرهنگی صبح سپید تابان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ـ تلاش در جهت ایجاد یک جبهه فرهنگی در مقابله با دشمنان نظام اسلامی 2ـ دفاع از ارزش های اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی 3ـ نهادینه سازی فرهنگ اسلامی و ایرانی 4ـ تلاش در جهت ارتقا سطح فرهنگ و آگاهی مردم برای ایجاد جامعه مدنی و قانونمند 5ـ مبارزه فعال فرهنگی در جهت از بین بردن خرافات مذهبی و تبعیضات زبانی، قومی و جنسیتی 6ـ تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت فعال در کلیه عرصه های اجتماعی، علمی و فرهنگی 7ـ تبلیغ شعائر اسلامی، فرهنگی نظام با توجه به معضلات جوانان در جامعه 8ـ انجام پروژه های اجتماعی، علمی و مذهبی و فرهنگی در سطح استان 9ـ توانمندسازی نیروهای متعهد و متخصص و معرفی به دستگاه های دولتی و غیر دولتی 10ـ تلاش در جهت توانمندسازی و تحکیم بنیان خانواده در استان 11ـ گسترش فعالیت های فرهنگی و دینی در مقابل هجمه ی عظیم دشمنان اسلام از طریق جمع آوری کمک های افراد خیر ب: روش اجرای هدف 1ـ تبادل نظر، پیشنهاد و طرح های همکاری با سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی 2ـ کمک به برگزاری اردوها و برنامه های زیارتی، سیاحتی و علمی در جامعه هدف 3ـ همکاری با موسسات و مراکز خیریه در جهت انجام امور عام المنفعه در راستای اهداف موسسه 4ـ برگزاری همایش، سمینار و نشست های مرتبط با اهداف موسسه، کلیه اهداف و شیوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح عملی خواهد شد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی