خیریه فرهنگی گل نرگس (عجل الله فرجه) مارچین اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری هدایا، فطریه، نذورات، صدقات، اعانات نقدی، جهت کمک به خانواده‌های بی بضاعت، یتیمان، بی‌سرپرستان، مستندان و تهیه جهیزیه برای خانواده‌های آنها ـ کلیه فعالیتهای خیریه گل نرگس غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
67 مشاهده
0 متقاضی