خیریه قمر بنی هاشم (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 درآمد حاصل از خیریه جهت کمک به نیازمندان، در صورت توانایی و کمکهای مردمی، ایجاد بیمارستان، مدرسه، مسجد، حسینیه بر نیاز جامعه، تعمیر و مرمت منزل افرادی که قدرت مالی ندارند، کمک هزینه جهیزیه، تاسیس کتابخانه، چاپ کتابهای علمی و دینی و امور فرهنگی و تبلیغی در راه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اشاعه فرهنگ اسلام ناب محمدی، مستمری بگیران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی