خیریه ماه بنی هاشم ( علیه السلام ) لنبان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به امور نیازمندان محلی و هرگونه اموری که مرتبط با موسسه خیریه باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
55 مشاهده
0 متقاضی