خیریه مجید عاصمی زواره اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

پرداخت وامهای ضروری و اضطراری کمک به مستمندان تامین جهیزیه دختران ایجاد تسهیلات در امر ازدواج جوانان کمک به افزایش مصونیت و ایمان در زندگی انسانها فراهم نمودن شرایط مناسب خدمات به مردم جمع آوری کمکهای مالی اعم از نقدی و غیرنقدی افراد خیر و هزینه کردن آن در جهت اهداف مذکور تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های اجتماعی و به وجودآوردن مناسبات سالم بین اعضای خانواده‌ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
55 مشاهده
0 متقاضی