خیریه مرحوم حاج عبدالمجید سعادتی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

۱. کمک به خانواده هاي نيازمند بازنشستگان و مستمري بگيران در بعد معيشت آن ها و در حد توان و متعارف به صورت رايگان ۲. کمک به بيماري صعب العلاج بازنشستگان و خانواده هاي آن ها به صورت رايگان ۳. کمک به فرزندان دانشجو بازنشستگان و مستمري بگيران در امر تحصيل آنان به صورت رايگان ۴. کمک به فرزندان بازنشستگان و مستمري بگيران در امر تهيه اقلام جهيزيه و ازدواج آنان به صورت رايگان.

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
62 مشاهده
0 متقاضی