خیریه مسکن حضرت قمربنی هاشم (علیه السلام)اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : عمران و توسعه | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 روش اجرای هدف اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمک های مردمی و خیرین به منظور ساخت و تولید مسکن ارزان قیمت برای افراد کم درآمد و آبرومند ـ گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تامین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام و ضوابط و مقررات وقف سکنی و وقف انتفاع ـ سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربردی های مسکونی هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی به منظور حداکثر استفاده از آنها ـ تلاش در جهت اعتلا فرهنگ و ساخت و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت ـ تلاش در جهت تقویت بنیه مالی خیریه و تامین منابع لازم ـ نظارت برحسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین خانه ساز در طول حیات آنان و بعد از آن ـ هماهنگی های لازم بین دستگاه های ذیربط و خیرین و واقفان خانه ساز جهت تحقق اهداف خیریه ـ تلاش در جهت ساخت و ساز و تولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف واگذاری و خانه دار شدن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و آبرومند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن ـ تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی تعاونی و دولتی در جهت پیش برد اهداف خیریه و ساخت مسکن جهت افراد آبرومند و کم درآمد ـ قبول تولیت وصایت ثلث وصایت ثلث مال خیرین و نظارت بر موقوفات واقفان و خیرین خانه ساز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی