خیریه مژده کوثر سپاهان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و ارایه تسهیلات بهداشت و درمانی برای اقشار کم در آمد و محروم بصورت رایگان همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی پزشکی بالینی کمک به بیماران صعب العلاج تحت پوشش قرار دادن و تامین مرکزی برای نگهداری بیماران خاص سعی بر تاسیس مراکز علمی تحقیقاتی و پزشکی استفاده از اساتید و متخصصین در امور پزشکی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
60 مشاهده
0 متقاضی