خیریه نغمه ماندگار بانوان یاس اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت از زنان و کودکان محروم جامعه به ویژه جامعه زنان و کودکان محروم و بد سرپرست، بسط و گسترش کرامات انسانی بویژه زنان گروه هدف، تلاش در جهت توصیه ایمه و پیشوایان دینی در راستای امداد رسانی به محرومان و مستضعفان، ترغیب جامعه به امر نیکوکاری در راستای وظایف اسلامی، انسانی، ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و تعامل با دیگر مراکز خیریه، بررسی و ریشه یابی مشکلات و ارایه پیشنهادات و برنامه های لازم به مجلس و دولت و مراکز دولتی در جهت توسعه عدالت و فقر زدایی و محو محرومیت، بهره برداری از امکانات ملی و بین المللی در جهت توسعه اهداف موسسه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
50 مشاهده
0 متقاضی