خیریه نور المهدی (عجل الله فرجه) صدر سپاهان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 درمان و توانبخشی، پزشکی، اجتماعی، روانی، حرفه ای بیماران روانی مزمن بصورت روزانه و شبانه روزی و ویزیت در منزل 2ـ آموزش و آگاه سازی جامعه در خصوص بیماران روانی مزمن 3ـ جلب و جذب مشارکت های مردمی ادارات و ارگان های دولتی به هر طریق جهت ارائه خدمات در راستای اهداف خیریه 4ـ ارائه خدمات روانشناختی مشاوره ای و مددکاری به بیماران روانی مزمن و خانواده های آنها 5ـ حمایت مالی، معنوی و قضائی از بیماران روانی و خانواده آنها 6ـ انجام امور تحقیقاتی و مطالعاتی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی با تاکید بر جنبه های فرهنگی، مذهبی، تاسیس کارگاه های حمایت شده جهت بیماران اعصاب و روان، ایجاد منازل بین راهی برای بیماران اعصاب و روان، کمک بلاعوض به سایر موسسات خیریه که در زمینه بیماران اعصاب و روان و یا بیماران در معرض آسیب (بیماران سرطانی و صعب العلاج) مشغول به فعالیت هستند.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
64 مشاهده
0 متقاضی