خیریه و انجمن مددکاری خاتم الانبیاء(صل الله علیه و آله)اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به افراد بی‌بضاعت کمک به تهیه دارو و تامین نیاز بیماران دریافت کمکهای مردمی کمک به تاسیس مجموعه‌های پزشکی در مناطق محروم کمک به تهیه جهیزیه برای افراد بی‌بضاعت کمک به تهیه خدمات آموزشی برای افراد کم درآمد .. ب) روش اجرای هدف: اختصاص بخشی از درآمد تعاونی اعتبار کارگری خاتم الانبیاء طبق نظر مجمع عمومی دریافت کمکهای مردمی (هدایا نذورات کمکهای مردمی فروش تاج گل).

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی