غریب آل طه (صل الله علیه و آله) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : سایر حوزه ها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسائی و کمک به آزادی زندانیان غیرعمد بی‌بضاعت، ب ـ روشهای اجرای هدف: تلاش در جهت شناسایی افراد و خانواده‌های زندانیان غیرعمد بی‌بضاعت و جمع‌آوری اطلاعات فردی و خانوادگی آنان ـ تلاش در جهت شناسایی افراد نیکوکار و خیرین و جمع‌آورزی اطلاعات از آنان ـ برقراری روابط و هماهنگی لازم جهت معرفی افراد زندانی نیازمند به کمک مالی و غیره با هداف آزادی زندانیان غیرعمد بی‌بضاعت ـ کمک مالی و غیره به خانواده‌های زندانیان غیرعمد بی‌بضاعت.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
76 مشاهده
0 متقاضی