مؤسسه ترویج سلامت طب الصادق (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت | طب سنتی و گیاه دارویی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ایجاد چرخه و تشکیل زنجیره کامل بین چهار حوزه علم، فناوری، نوآوری، کارآفرینی در جهت ترویج فرهنگ سلامت با استفاده از داروهای گیاهی، غذای سالم ارگانیک، گیاهان دارویی و طب سنتی، روش اجرای هدف: تحقیقات، آموزش (به روش استاد شاگردی) بسترسازی و تعامل با شرکت های دانش بنیان، تولید و فرآوری استاندارد سازی با اخذ مجوزات لازمه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
85 مشاهده
0 متقاضی