مؤسسه خیریه رهپویان امام حسن مجتبی(علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به محرومین در جهت جهیزیه، درمان و تحصیل و … و هر آنچه که با موضوع و اهداف موسسه ارتباط داشته باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
63 مشاهده
0 متقاضی