مجتمع خیریه مهدیه اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 دریافت کمک هاوهدایای نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و غیردولتی 2 قبول هدیه ، اعانه ، هبه از اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی و غیردولتی . 3 قبول وصایت ، وکالت ، وقف ، حبس ، نذورات وثلث ماترک ازمنابع داخلی . 4 پذیرش اشتراک ماهیانه ، توزیع قلک ، فروش تاج گل ودریافت کمک‌های اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی . 5 عایدی حاصل ازمجموعه درمانگاه خیریه بابت خدمات پزشکی ، بهداشتی ودرمانی درراستای اهداف خیریه . 6 وجوه حاصل ازفعالیتهای غیرانتفاعی از قبیل تالارپذیرائی ، ورزشگاه ، دامداری وغیره درراستای اهداف خیریه . 7 وجوه حاصل ازارائه خدمات علمی ، فرهنگی ، هنری ازقبیل برگزاری دوره‌های آموزشی سمینارها ، نشر کتاب ، نشریات دوره‌ای وغیره در چهارچوب اساسنامه . 8 عوائد حاصل از ارائه خدمات گردشگری از قبیل درآمدهای زائرسرا ، مهمانسرا ) مصارف درآمدها وعوائد فوق الذکر عبارتنداز : ( تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی ، اختراعات ، اکتشافات ، تعلیم وتربیت ، بهداشت ودرمان ، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد ومصلاها وحوزه‌های علمیه ومدارس علوم اسلامی ومدارس و دانشگاههای دولتی و غیردولتی ، مراسم تعزیه واطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امورعمرانی و آبادانی ، هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ وحوادث غیرمترقبه دیگرو همچنین ساخت ، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری ومراقبت سالمندان ، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی ، معلولان جسمی وحرکتی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست ، مراکز آموزش ، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی وکودکان نابینا ، کم بینا ، کم شنوا ، ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرارگیرندوسایر اموریکه مربوط به اهداف نامبرده در ماده 8 این اساسنامه باشد که با کسب موافقت و مجوز ازمراجع ذیصلاح مرتبط خواهدبود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی