مجمع خيرين بهداشت و سلامت امام هادي (علیه السلام) استان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جذب و حمایتهای معنوی و مادی خیرین به سمت اهداف بهداشت و سلامت، توسعه کیفی و کمی رابطین بهداشت و سلامت در میان خیرین، تقویت و توسعه ساختاری سیستم بهداشت و سلامت جامعه در چهارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی