مجمع خیران ورزش یار اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : فرهنگی ورزشی | مذهبی، هنری ورزشی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات تلاش برای شناسایی و هدایت و جذب خیران ورزش یار برنامه ریزی به منظور تبلیغات و فرهنگ سازی برای جذب خیران و کمکهای مردمی غیردولتی و دولتی احداث تکمیل ترمیم تجهیز و همیاری مراکز ورزشی فرهنگی ارتباط و تعامل با خیریه ها نهادهای عمومی و سازمانهای بین المللی در زمینه ورزش کمک به توسعه ورزش همگانی در راستای ارتقای سطح سلامتی و نشاط اجتماعی کمک به توسعه ورزش قهرمانی در راستای افزایش اقتدار و غرور ملی روش اجرای هدف: شناسایی هدایت و حفظ خیران ورزش یار

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
71 مشاهده
0 متقاضی