مجمع خیرین کار آفرین شکافنده علوم باقر العلوم (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : عمران و توسعه | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ایجاد بستر در زمینه کارآفرینی و اشتغال توسعه و بهره‌وری تحقیقات و پژوهش با سرمایه‌گذاری قرض‌الحسنه‌ایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارتباطات خیریه الکترونیکی برای افراد تحت پوشش مستمندان جوانان خبره و نخبه و خیرمندان خیریه‌های اصفهان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
57 مشاهده
0 متقاضی