مجمع خیریه نایینی های مقیم اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، ارتقای فرهنگ عمومی و اجتماعی و اقتصادی خانواده های بی بضاعت و نیازمند و بی سرپرست، ارتقاء فرهنگ سلامت خانواده،کمک و تامین نیازمندیهای اموزشی و تقویت بنیه علمی و فرهنگی و مذهبی جوانان، ترویج ساختار اسلام ناب محمدی(ص) و زنده نگه داشتن سنت پیامبر (ص) و سیره ائمه اطهار(ع) با برگزاری مراسم دینی و مذهبی، پس از کسب مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی