مرکز قرآنی کوثر جرقویه سفلی اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : فرهنگی ، قرآن و عترت | مذهبی، هنری ورزشی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی