موسسه اندیشه سازان جوان اسپادان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : سایر حوزه ها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات 1. شناسایی نخبگان در زمینه های گوناگون (مخترعین، محققان، برگزیدگان علمی و پژوهشی) 2. سازماندهی فعالیتهای علمی (گروه بندی اعضاء و پیشنهاد پروژه) به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان علمی و علمی اعضاء 3. راه اندازی کار گروه های علمی و تخصصی (با همکاری اساتید و پیشکسوتان) 4. شرکت در سمینارها و بازدیدهای علمی (جهت آشنایی اعضاء با دستاوردهای علمی روز دنیا) 5. ایجاد پیوند با مرکز علمی و پژوهشی جهت تسریع در انجام پروژه ها 6. بستر سازی مناسب جهت شکوفایی استعداد اعضاء. ب : روش اجرای هدف 1. شرکت در مسابقات علمی 2. شرکت در نمایشگاه های علمی و صنعتی 3. تشکیل کلاس ها و سمینارهای علمی و تخصصی 4. معرفی اعضاء سازمانهای علمی و پژوهشی 5. ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی (کتاب، جزوه، بروشور و سی دی) کلیه اهداف و شیوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط علمی خواهد بود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
69 مشاهده
0 متقاضی