موسسه خیریه امدادگران عاشورا اصفهان (متوسلین به حضرت زهرا سلام الله علیها )

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

یجاد و اداره مراکز امدادی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای مناسب. ب ـ استفاده از خدمات درمانی و پزشکان و پیرا پزشکان خیر. ج ـ استفاده از خدمات مراکز امدادی، بهداشتی، درمانی، مشاوره ای و نیز امکانات توانبخشی. د ـ شناسائی و معرفی بیماران بی بضاعت به مراکز درمانی و پزشکان جهت انجام امور کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری. ه ـ جمع آوری کمک های نقدی، غیر نقدی، خدماتی مردم، سازمان ها و اشخاص حقوقی و حقیقی به موسسه و هزینه کرد آن، انجام معاملات و اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی در راستای اهداف موسسه. ز ـ خرید و فروش دارو و تجهیزات پزشکی در راستای اهداف موسسه. ح ـ واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در راستای اهداف موسسه. ط ـ پرداخت تمامی یا بخشی از هزینه های درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی بیماران صعب العلاج. ی ـ ارائه خدمات به مدد جویان بر اساس مصوبات هیئت امناء ک ـ راه اندازی صندوق قرض الحسنه امداد و ارائه تسهیلات به مدد جویان. ل ـ انجام امداد و انتقال مدد جویان. م ـ استفاده از خدمات موسسات اداری در جهت کمک به مددجویان. ن ـ همکاری با سازمان ها و موسسات در مواقع بحران و حوادث غیر مترقبه به منظور یاری رساندن به آسیب دیدگان. س ـ ارائه خدمات داروئی و تجهیزات پزشکی به مددجویان با بهره جستن از تسهیلات قانونی مراکز دارو و تجهیزات پزشکی در ارائه خدمات درمانی خاص. (NGO) ع ـ ایجاد تعامل و همکاری با انجمن های خیریه و سازمان های غیر دولتی ف ـ ارائه خدمات بهداشتی، درمانی در خارج از استان در صورت تصویب هیئت امناء

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
62 مشاهده
0 متقاضی