موسسه خیریه حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) سوانح سوختگی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت های مالی ـ اجتماعی و روانی از بیماران سوخته بستری در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) و کمک به پیشرفت درمان سوختگی از طریق توسعه ساختمانی، تجهیزاتی و تکنولوژی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
71 مشاهده
0 متقاضی