موسسه خیریه شهید رسول جبارزارع اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان به ویژه ایتام با تاکید بر پرهیز از گدا پروری صرفا از طریق کارآفرینی و ایجاد اشتغال به روش‌های زیر. الف) ایجاد و تاسیس و راه اندازی کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و خدماتی خودکفا. ب) تامین سرمایه و ابزار و لوازم کار برای گروه‌های داوطلب انجام کار معین. ج) تامین سرمایه و تهیه ابزار و لوازم کار هر فرد متقاضی نیازمند با توجه به استعداد و توانایی وی. د) تامین سرمایه در گردش مورد نیاز حرفه افراد متقاضی در قابل وام قرض الحسنه. 2. انجام امور خیریه و عام المنفعه از قبیل ایجاد و تشکیل موسسات خود اتکاء فرهنگی بهداشتی مذهبی تعاون عمومی و هرگونه اقدامی که متضمن خیر و رفاه عامه و توسعه و فرهنگ بهداشت باشد. 3. کمک به نیازمندان به ترتیب اولویت الف) درمان ب) جهیزیه ج) آزادی زندانی د) مسکن ه) هزینه تحصیل. و) اجرای شعائر دینی و مذهبی و روضه خوانی 4. هرگونه فعالیت اقتصادی به منظور تقویت بنیه مالی بنیاد و نیل به اهداف فوق. تبصره: اداره موسسه برای تحقق اهداف بالا باید به طریقی صورت گیرد که اموال و سرمایه موسسه با رعایت موازین اقتصادی در حداکثر بهره دهی حدالامکان برای همیشه باقی بماند و فقط درآمد آنها صرف اداره امور موسسه گردد. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
71 مشاهده
0 متقاضی