موسسه خیریه صدر الدین مشکاتی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ـ فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان و تامین سرمایه مورد نیاز ایجاد اشتغال افراد نیازمند در قالب کمک های بلاعوض وام شرفاتی یا مشارکت 2ـ انجام امور خیریه و عام المنفعه از قبیل ساخت و تعمیر مسکن ومحل شغل افراد بی بضاعت 3ـ مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز نیکوکاری شهر اصفهان 4ـ احداث تعمیر و مساعدت به مساجد اماکن مذهبی فرهنگی علمی تحقیقاتی و مراکز درمانی در شهر اصفهان 5ـ اقدام به سایر امور خیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تایید هیئت امناء

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
63 مشاهده
0 متقاضی