موسسه خیریه علی وحسین همدانیان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

برنامه ريزي و اقدام براي هرگونه فعاليت عام المنفعه و خيريه نظير:رسيدگي به ايتام و مستمندان،‌امور بهداشت  و درمان، رفاه و تعاون عمومي» انجام و پشتيباني اقتصادي هرگونه فعاليت لازم در جهت: – احياء و ارتقاء فرهنگ ديني و گسترش مذهب حقه جعفري»؛ – حفظ، تقويت و اعتلاء حوزه هاي علميه تشيع»؛ – توسعه، تعليم و اشاعه مباني ديني و ارزشهاي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» – توسعه تعليم و تربيت دانشگاهها و آموزش و پرورش» و نظاير آن وهرگونه فعاليت اقتصادی به منظور تقويت بنيه مالي و نيل به اهداف فوق.

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
64 مشاهده
0 متقاضی