اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رفع دغدغه و برقراری نظام مدیریت عالیه در حوزه ازدواج جوانان، شناسایی فعالین فرهنگی ازدواج و ارتقای سطح ارتباطات با یکدیگر، ایجاد بسترهای پایدار جهت تسهیل ازدواج موفق و دسترسی آسان جوانان به ازدواج، تقاضای تاسیس مجموعه‌ها، انجمنها، خیریه‌ها و سازمانهای مردم نهاد دیگر در راستای اهداف موسسه با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، برگزاری دوره‌ها، جلسات و کلاسهای آموزش در زمینه ازدواج با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، نشر کتاب، مجلات، نشریات، جزوات مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، انجام پژوهشهای کاربردی و تولیدات رسانه‌ای در راستای اهداف موسسه، تقاضای ایجاد مراکز مشاوره خدماتی و عام‌المنفعه با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، تقاضای تاسیس و ایجاد مراکز ازدواج آسان جهت ارائه خدمات در حوزه ازدواج با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، بهره برداری از فن‌آوریهای نوین اطلاع رسانی و شیوه‌ها و ابزارهای مدرن تبلیغاتی در راستای اهداف موسسه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی