موسسه خیریه نورالائمه (علیهم السلام) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه الف) کلیات: خیرخواهی ـ رضایت خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین تامین مواد غذایی ـ پوشاک ـ کار آفرینی و … خانواده های تحت پوشش ب) روش اجرای هدف: جذب کمک های مردمی از قبیل صدقات ـ خیرات ـ فطریه ـ کفارات و فروش تاج گل و … و خرید مواد غذایی و … و ارائه به فقرا.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
63 مشاهده
0 متقاضی