موسسه فرهنگی مذهبی هادیان بصیرت اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مذهبی، هنری ورزشی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

توسعه و ترویج معارف دینی و ارتقاء سطح فرهنگی اسلامی جامعه 2ـ تلاش در جهت شناسایی برنامه های فرهنگی در حوزه های علمیه 3ـ هماهنگ سازی و انسجام بخشی به جلسات فرهنگی 4ـ متمرکز کردن فعالیت های فرهنگی، آموزشی طلاب 5ـ تقویت روحیه علمی طلاب در راستای برنامه های علمی و فرهنگی 6ـ تعیین اولویت مناسب و کاربردی جهت استفاده در پایان نامه های طلاب

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی