موسسه نابینا روشندلان زاینده رود اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تولید و بسته بندی و توزیع مواد غذایی، صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و هر گونه اموری که بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
62 مشاهده
0 متقاضی