کانون بازپروری راهیان بهشت اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تنظیم انجام مسافرتهای زیارتی خارج از کشور ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح./ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
78 مشاهده
0 متقاضی