کانون خیریه بهار زندگی اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

هدف کمک به یک معتاد در حال عذاب می‌باشد پس از طی یک دوره سم‌زدایی 28 روزه از این کانون ترخیص و به جلسات معرفی می‌شوند.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
53 مشاهده
0 متقاضی