کانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : سایر حوزه ها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات‌ـ حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس‌ـ برقراری ارتباط صمیمانه بین جهادگران رزمنده‌ـ دیدار مستمر با خانواده محترم شهدا‌ـ جانبازان و آزادگان‌ـ برپایی گردهمایی همرزمان جهاد در ایام و مناسبت‌های مختلف جهت ترویج و نشر فرهنگ جهادی‌ـ تلاش جهت ایجاد فعالیتهای فرهنگی‌ـ ورزشی و آموزشی‌ـ ب: روش اجرای هدف‌‌ـ همکاری و هماهنگی کامل با اداره امور ایثارگران جهاد کشاورزی استان اصفهان جهت انجام فعالیتهای جاری‌ـ تدارک سفرهای زیارتی و سیاحتی جهت اعضاء برگزاری جلسات و نشستهای مرتبط با اهداف کلیه اهداف و شیو‌ه‌های اجرا عندالزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط علمی خواهد شد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
68 مشاهده
0 متقاضی