کانون مادران و همسران همگام و حامی رشد رها اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور زنان و خانواده |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 شادکامی مادران و همسران در زندگی 2. کمک به رشد شخصی و شخصیتی مادران و همسران جوان 3. کمک به ایفای نقش موفق‌تر مادران و همسران جوان در زندگی 4. حمایت تخصصی از والدین در فرزندپروری 5. کمک به خودشناسی و رشد زوجهای جوان 6. کمک به خود تغییری مادران و همسران آنها 7. تأمین اطلاعات و آموزش مادران، همسران و فرزندان آنها 8. افزایش تجارب لذت‌بخش والدین در فرزندپروری 9. کمک به انسجام توان مادران و همسران جوان در تقویت نهاد خانواده 10. کمک به ارتقاء مهارتهای همسرداری در زوجین 11. کمک به توسعه فرهنگ فرزندپروری مطلوب در خانواده‌ها 12. کمک به آماده سازی زوجین جوان برای فرزندپروری.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
63 مشاهده
0 متقاضی