کانون مراکز مددکاری اجتماعی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ارتقاع سطح کیفی کلینیکهای مددکاری اجتماعی و مشاوره خانواده، 2 ـ ایجاد وحدت و هماهنگی فعالیت های مددکاری اجتماعی در سطح استان وسازمان بهزیستی، 3 ـ تلاش در خصصی نمودن امور مددکاری اجتماعی در سطح کلینیک های مددکاری اجتماعی، 4 ـ تلاش در بالا بردن سطح علمی و آموزش در بین اعضا کانون، روش اجرایی اهداف:1 ـ برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت تئوری وعملی ـ برگزاری کلاسهای آموزشی خانواده در سطح جامعه، 2 ـ هماهنگی و همکاری دو جانبه در بین کلینیک ها و مبادله اطلاعات علمی و کاری، 3 ـ تلاش در جهت رفع مشکلات موجود و داوری در کلینیک ها و آموزش لازم، 4 ـ ایجاد خبرنامه در جهت انجام کارهای پژوهش و اعلام فعالیتها و حوادث و تلاشهای کلینیک ها در خبرنامه تبصره: موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود بایستی از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
46 مشاهده
0 متقاضی