کانون مهرگرد بهستان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : زیست محیطی، گردشگری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش در ایجاد نگاه نو و بستر مناسب در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری و رویگرد در اجرایی در این زمینه تلاش در ایجاد باور و فرهنگ‌سازی و همکاری کردن سفرها و شناخت کامل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان و تشکیل یک گروه تخصصی از کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی در قالب سازمان مردم نهاد ـ روش اجرا:‌1ـ طرح ریزی و اجرای تورهایی متنوع گردشگری با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2ـ شرکت در همایش‌های میراث فرهنگی و گردشگری 3ـ طرح‌ریزی و اجر و همکاری در زمینه همایش‌های کاربردی گردشگری و میراث فرهنگی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 4ـ برنامه‌ریزی در سه بعد کوتاه‌مدت ـ میان‌مدت و بلندمدت در اجرای طرح‌های گردشگری و میراث فرهنگی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
71 مشاهده
0 متقاضی