کانون ناشنوایان سمیع اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از معلولین | مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 بسترسازی و ارتقاء آگاهیهای فکری، اعتقادی، اخلاقی و معنوی و حمایتی ناشنوایان 2 کشف استعدادها و شکوفاکردن آن در ناشنوایان 3 تلاش در جهت توانمندیهای ناشنوایان در خصوص فعالیتهای اجتماعی و مهارتهای زندگی 4 تلاش در جهت اشتغال و ازدواج ناشنوایان ب: روش اجرای هدف 1: برگزاری کارگاههای آموزشی با محوریت و موضوعات بیان شده در اهداف ویژه 2 برگزاری همایشهای عمومی در مناسبتهای ملی ومذهبی در راستای اهداف انجمن و با مجوز از مراجع ذیربط 3 برگزاری نمایشگاه در راستای ارائه توانمندیهای ناشنوایان به جامعه 4 برگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی و ورزشی داخلی در راستای اهداف و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 5 تولیدان علمی فرهنگی (کتاب و سی. دی) با رعایت قوانین موضوعه ومربوطه با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 6 تعامل با سازمانهای دولتی و غیردولتی جهت ارتقاء اهداف 7 جذب و حمایت کمکهای مادی و معنوی خیرین استان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
78 مشاهده
0 متقاضی